Dit servicebedrijf ontwerpt onder andere energienetten, infrastructurele installaties en systemen. Daarnaast beheert deze organisatie deze installaties op basis van onderhoud prestatiecontracten in opdracht van de eigenaar van de installaties. Deze installaties kunnen zich bevinden op kunstwerken zoals tunnels, sluizen, wegen en waterkeringen.

Inrichten, beheren en optimaliseren van het OMS en dashboarding

Een van deze contracten is het Tunnel Onderhoud Prestatiecontract (TOP-Contract). Dit contract omvat het beheer en onderhoud van vier grote verkeerstunnels in de regio West-Nederland Noord. Veerenstael ondersteunt dit servicebedrijf op het gebied van Asset Management en Maintenance Engineering.

De uitdaging

Een aantal van de belangrijkste rapporten die voor een (infra) onderhoud prestatiecontract moeten worden opgesteld zijn de toestandsrapportage en de maandelijkse onderhoudsrapportage. Hierin wordt de rechtmatigheid van betaling van het uitgevoerde werk aangetoond en worden technische risico’s van de beheerobjecten onderbouwd. Het servicebedrijf zag de mogelijkheid om de rapportages voor een groot deel te automatiseren en beter gebruik te maken van grote hoeveelheden beschikbare data.

Op die manier kan een patroon van technische risico’s eerder en efficiënter worden gesignaleerd, waardoor de kans op storingen kleiner wordt. Het werk in de beheersing van de technische risico’s wordt daardoor ook efficiënter.

Een sfeerbeeld op de website van Veerenstael
 

De kracht van het systeem is de aantrekkelijke weergave van contractueel vereiste prestatie-indicatoren, waarbij direct inzicht wordt gegeven in de brondata. De grafieken worden automatisch bijgewerkt en vereisen geen verdere arbeid.

Onze aanpak

Het dashboard is gemaakt met het programma Microsoft Power BI. Dit programma is een krachtige tooling waarbij relaties gemaakt kunnen worden tussen verschillende soorten data om deze vervolgens visueel inzichtelijk te maken.

Allereerst is er een oorzaak-gevolg analyse uitgevoerd, om er zeker van te zijn dat de brondata daadwerkelijk een gevolg kan verklaren. De prestatie-indicatoren die contractueel vereist waren, zijn opgedeeld in afgeleide oorzaken en gekoppeld aan de beschikbare databronnen (onderhoud beheer systeem en SCADA). Daarna is de beschikbare data procesmatig opgeschoond in de diverse systemen. Ook zijn externe databronnen, zoals data van het KNMI, gekoppeld om bijvoorbeeld relaties tussen storingen en de omgevingstemperatuur aan te tonen.

Het dashboard is voor het gehele team toegankelijk gemaakt in Microsoft Teams. In het dashboard kunnen gebruikers doorklikken op de verschillende soorten visualisaties, zodat de gewenste informatie inzichtelijk gemaakt wordt.

Resultaat

  • Kosten verlaging door automatisering van rapportages met behulp van Microsoft Power BI
  • Doelgerichte data-analyses met nieuwe inzichten
  • Prestaties van het areaal is inzichtelijk gemaakt voor het gehele team en in de toekomst mogelijk gemaakt voor de klant
  • Foutgevoeligheid in data en in rapportage is gereduceerd
  • Effectieve ondersteuning voor investeringsvoorstellen

© 2022 veerenstael.nl | Cookies