Voor een groot bedrijf werkzaam binnen het infra en mobiliteit domein, heeft Veerenstael een herstructurering uitgevoerd binnen een prestatiegericht onderhoudscontract.

Herstructurering Prestatiegericht Onderhoudscontract

Voor de klant was dit één van de eerste aangenomen prestatiegerichte onderhoudscontracten. De organisatie,  systemen en processen waren echter nog niet optimaal ingericht voor deze nieuwe contractvorm. Daarnaast was er geen mogelijkheid tot een volledige mobilisatie door een gebrek aan capaciteit, kennis en ervaring.

Het contractteam liep hierdoor continu achter de feiten en kwam daardoor nooit volledig in control, met een verzuurde klantrelatie en tekortkomingen als gevolg. Veerenstael is gevraagd om structuur aan te brengen in het prestatiegericht onderhoudscontract, met als belangrijkste doel aantoonbaarheid en herleidbaarheid te realiseren voor de contracteisen.

ONZE AANPAK

Veerenstael is gestart met een verschilanalyse van de huidige processen en systemen ten opzichte van de eisen uit het prestatiegericht onderhoudscontract. Om dit inzicht te creëren heeft Veerenstael controles uitgevoerd op o.a.: de eisenboom, koppeling van eisen aan werkpakketactiviteiten en de verificatieplannen. Vanuit dit inzicht is er een actieplan opgesteld en zijn er gerichte verbeteracties uitgevoerd. Zo is de System Breakdown Structure (SBS) volledig gemaakt, zijn de bestaande processen uit het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) uitgelijnd met de Work Breakdown Structure (WBS) en zijn de werkpakketten voorzien van de relevante contracteisen.

Ook zijn de kwaliteitsdocumenten beoordeeld op volledigheid en indien nodig, herzien. Tot slot zijn de eisen voorzien van verificatie- en validatieplannen. Direct na oplevering is de klant op advies van Veerenstael gestart met interne trainingen om de nieuwe structuur en werkwijze eigen te maken.

RESULTAAT

  • Ingerichte SBS
  • Ingerichte WBS o.b.v. KMS en contracteisen
  • Eisen, verificatie- en validatieplannen
  • Contract(team) dat in control is vanuit rust en structuur
Prestatiegericht onderhoudscontract

ONZE PROJECTEN

© 2023 veerenstael.nl | Cookies