Herstructurering Prestatiegericht Onderhoudscontract

DE UITDAGING

Voor een groot bedrijf werkzaam binnen het infra en mobiliteit domein, hebben wij een herstructurering uitgevoerd binnen een prestatiegericht onderhoudscontract. Voor de klant was dit één van de eerste aangenomen prestatiegerichte onderhoudscontracten. De organisatie,  systemen en processen waren echter nog niet optimaal ingericht voor deze nieuwe contractvorm.

ONZE AANPAK

Veerenstael is in het contract, dat al enige tijd in uitvoering was, gestart met het verschaffen van inzicht. Om dit inzicht te creëren heeft Veerenstael volledigheid controles uitgevoerd op o.a.: de eisenboom, koppeling van eisen aan werkpakketactiviteiten en de verificatieplannen.  Vanuit dit inzicht is er een actieplan opgesteld en zijn er gerichte verbeteracties uitgevoerd. Zo is de System Breakdown Structure (SBS) gecompleteerd, zijn de bestaande processen uit het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) verwerkt in de Work Breakdown Structure (WBS) en voorzien van de relevante contracteisen. Aansluitend zijn de kwaliteitsdocumenten beoordeeld op volledigheid, indien dit niet het geval was zijn ze herzien.

Daarnaast heeft er geen volledige mobilisatie kunnen plaatsvinden door een gebrek aan capaciteit, kennis en ervaring. Dit heeft ertoe geleid dat het  contractteam continu achter de feiten aan liep en nooit volledig in control is geweest. Veerenstael is gevraagd om structuur aan te brengen in het contract, met als belangrijkste doel dat er voldaan zou worden aan de contracteisen.

Tot slot zijn de eisen voorzien van verificatie- en validatieplannen. Direct na oplevering is de klant, op advies van Veerenstael, gestart met interne trainingen om de nieuwe structuur en werkwijze eigen te maken.

Het resultaat

  • Ingerichte SBS
  • Ingerichte WBS o.b.v. KMS en contracteisen
  • Eisen verificatie- en validatieplannen
  • Contract(team) dat in control is vanuit rust en structuur

© 2022 veerenstael.nl | Cookies