Totaaloplossing voor onderhoudsprestatie contracten

onderhoudsprestatie contract: FIX

Wij leveren wat je nodig hebt om de onderhoudsprestaties aantoonbaar te maken én alles voor het creëren van de meest rendabele onderhoudsorganisatie. Jij regelt de relatie en de contractlijn, wij zorgen voor de rest. Zo zorgen we er samen voor dat er rust ontstaat in de operatie, zodat jij alle focus hebt om bijvoorbeeld meerwerk binnen te halen.

FIX is een totaaloplossing voor het inrichten van een onderhoudsprestatie contract. In onze aanpak vind je een samenvoeging van de competenties Systems Engineering (SE), Contractmanagement (CM) en Assetmanagement (AM). FIX is onze methodiek waarbij we in 6 stappen een beheerste en aantoonbare contractuitvoering realiseren.

Meer weten? Neem contact op!
Awareness
 

1. AWARENESS

Bij de uitvoering van onderhoudsprestatie contracten zijn alle organisatielagen, van monteur tot directeur, betrokken bij het succes van de operatie. Het is belangrijk dat alle stakeholders vanuit hetzelfde perspectief kijken naar het contract en de processen. In deze fase behandelen we op interactieve wijze zaken als UAV-GC, Systeem Gerichte Contractbeheersing en het samenspel tussen SE, CM en AM.

Resultaat: Stakeholders(belangen) zijn bekend, er is een gedragen succesdefinitie van het project en verwachtingen zijn uitgesproken.

Specifieke uitgangspunten van een contract bepalen middels contractanalyse
 

2. INZICHT UITGANGSPUNTEN

De inrichting van een contract is sterk afhankelijk van de standaarden van de onderneming. Gezamenlijk bepalen we welke standaarden gebruikt moeten worden, zoals het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS), applicaties en documenten formats. Vervolgens zullen we middels een contractanalyse de contract specifieke uitgangspunten bepalen en vergelijken met de beschikbare standaarden. Uit de contractanalyse volgt ook welke risico’s en kansen er zijn en hoe het contractmanagement vorm gegeven moet worden.

Resultaat: Beslissing welke standaarden worden gebruikt voor inrichting contract zoals kwaliteitsmanagementsysteem, applicaties en documentenformats.

Kwaliteit, proces en structuur
 

3. KWALITEIT, PROCES EN STRUCTUUR

Het consequent leveren van topkwaliteit kan alleen als de processen en structuren goed zijn ingericht. Wij helpen je bij het implementeren ervan. De processen worden ingericht, waarbij deze zo veel mogelijk worden overgenomen uit het KMS van de moederorganisatie en contract specifiek aangevuld waar nodig. Het specifiek maken van de operationele processen organiseren wij altijd in samenwerking met de operationele organisatie.

Vervolgens worden de nodige structuren volgens de Systems Engineering (SE) methode ingevuld. Voorbeelden van deze structuren zijn: de  Eisenboom, de Objectenboom (SBS), de  Werkpakketen (WBS),  de Documentenboom (DBS) en de  Functieboom (FBS).

Als laatste worden, op basis van de planningen, de vereiste kwaliteitsdocumenten geschreven,  zoals het verificatie management plan (VMP), project management plan (PMP) en diverse veiligheidsplannen (o.a. VGM). Door middel van het vooraf ingerichte verificatie en validatie (V&V) proces zorgen we dat de kwaliteitsdocumenten voldoen aan de gestelde eisen en in lijn liggen met de bepaalde structuren. Zo borgen we dat er altijd aantoonbaar goede kwaliteit wordt geleverd. Wij zorgen er daarnaast voor dat geleerde lessen weer worden geborgd in het KMS.

Resultaat: Door opdrachtgever geaccepteerde kwaliteitsdocumenten, processen op orde en afgestemd met operatie, verificatie & validatie structuren beschikbaar en herleidbaar naar contractstukken.

Informatiestromen overzichtelijk houden m.b.v. applicaties
 

4. APPLICATIES

Bij de uitvoering van een prestatiecontract is er sprake van een constante stroom van informatie. Om grip te houden op het project is het noodzakelijk om deze informatiestromen overzichtelijk te houden. Dit doen wij middels het inzetten van verschillende applicaties, zoals Relatics, Maximo, Ultimo, SharePoint en PowerBI. Wij richten de applicaties in voor gebruik zodat ze voldoen aan specifieke wensen en eisen, trainen de gebruikers en monitoren het gebruik zodat we eventueel kunnen bijsturen.

Resultaat: Informatie en werkorderstromen worden conform contract en proces door de applicatie(s) ondersteund.

Een functionerende operatie
 

5. Operatie

De moedermaatschappij voorziet altijd in de inzet van uitvoerende technisch specialisten. Alles wat de operatie nodig heeft om tot een aantoonbare onderhoudsprestatie te komen, wordt door ons gefaciliteerd. Voorbeelden hiervan zijn: het realiseren van onderhoudsplanningen, sleutel-overdrachten, spare parts bestellen, magazijnen inrichten, procesintroducties, trainingen en het contracteren van onderaannemers.

Resultaat: Functionerende operatie die klaarstaat vóór aanvangsdatum. Compleet voorbereide eerste onderhoudscyclus met ingeplande en voorbereide onderhoudstaken.

Continu verbeteren
 

6. Continu verbeteren

Deze fase richt zich op het elimineren van terugkerende storingen, contractuele afwijkingen en het borgen van de aantoonbaarheid van uitgevoerde werkzaamheden. Veerenstael heeft de voorkeur om parallel aan de mobilisatietaken te ondersteunen bij maintenance engineeringstaken, zodat het continu verbeteren voor de eerste onderhoudscyclus optimaal wordt uitgevoerd.

Veerenstael blijft betrokken tot en met de eerste twee onderhoudscycli, zodat jouw team alle taken zelfstandig kan dragen. Het FIX-traject is daarna afgerond, zodat jij geen permanente bezetting op de vaste kosten hebt. Inzet na deze periode kan altijd in overleg plaatsvinden.

Resultaat: BI dashboard met o.a. terugkerende storingen, beschikbaarheidskillers en kostendrijvers. Datahygiëne op orde in applicaties. Backlog geplande niet-uitgevoerde onderhoudstaken weggewerkt. Afwijkingen beheerst.

Meer weten? Geurt Jan helpt je graag!

Heb je interesse of een vraag over wat wij kunnen betekenen voor jouw organisatie? Neem dan contact met me op. Ook met vragen over andere diensten kun je altijd bij mij terecht.

Geurt Jan van der Meiden

Maintenance Management consultant

Geurt-Jan van der Meiden

Een selectie uit onze projecten

Onze partners

© 2023 veerenstael.nl | Cookies