Bij een aannemer in de infra zijn door een nieuwe prestatiegerichte onderhoudscontractvorm de organisatie, systemen en de processen nog niet optimaal ingericht.

Opstellen risicogestuurd onderhoudsplan

DE UITDAGING

Voor een aannemer in de infra heeft Veerenstael voor een prestatiegericht onderhoudscontract het risicogestuurd onderhoudsplan opgesteld. Voor deze aannemer is dit één van de eerste prestatiegerichte onderhoudscontracten in het portfolio. De organisatie, systemen en de processen waren nog niet optimaal ingericht voor deze nieuwe contractvorm.

 

Daarnaast had het bedrijf een gebrek aan capaciteit waardoor het contract niet volledig gemobiliseerd en afgesproken contractprestaties niet waargemaakt konden worden. Met als resultaat dat het team voornamelijk bezig was met contractuele ‘brandjes blussen’.

ONZE AANPAK

Om het principe van ‘brandjes blussen’ te voorkomen start je bij het op orde brengen van de basis. De basis voor een gedegen risicogestuurd onderhoudsplan is de decompositie. Veerenstael heeft als eerste stap dan ook de decompositie gecontroleerd op kwaliteit en volledigheid. Nadat alle assets in kaart waren gebracht is de FMECA opgesteld en op basis van de uitkomsten van de FMECA zijn de onderhoudsstrategieën middels RCMII bepaald. Vervolgens zijn de theoretische onderhoudsstrategieën geverifieerd met de uitvoering (praktijk), zodat de theoretische benadering samen komt met de praktijk.

 

Op de geïnventariseerde risico’s (voortvloeiend uit de FMECA) zijn beheersmaatregelen getroffen. De beheersmaatregelen resulteren in een onderhoudsconcept, dat is opgenomen in het risicogestuurd onderhoudsplan. Deze beheersmaatregelen (of onderhoudstaken) zijn vervolgens ingeladen in het onderhoudsmanagementsysteem van de klant.

Resultaat van het risicogestuurd onderhoudsplan

  • FMECA’s en onderhoudsstrategieën op basis van RCMII
  • Onderbouwde onderhoudstaken en maintenance planning
  • Klant is beter in control over de onderhoudsorganisatie
De basis op orde met risico gestuurd onderhoud

onze projecten

© 2023 veerenstael.nl | Cookies