Maak prestaties van assets inzichtelijk

Performance management

Vaak heb je het gevoel dat iets beter kan in jouw maintenance organisatie, maar heb je niet de tools om dit aan te tonen. Óf prestaties van assets zijn niet inzichtelijk, waardoor je niet weet wat het verbeterpotentieel is. Om je team of het management mee te krijgen, is het zeer waardevol om te sturen op prestatie indicatoren aan de hand van performance management. De engineers van Veerenstael kunnen je helpen bij het selecteren en het implementeren van deze (key) performance indicatoren.

WAT IS PERFORMANCE MANAGEMENT?

Performance management is het inrichten van en sturen op indicatoren die afgeleid zijn uit de organisatiedoelstellingen. In het vakgebied maintenance managementmaintenance engineering en reliability engineering wordt continu de afweging gemaakt tussen risico’s, prestaties en kosten. Een belangrijk onderdeel hiervan is het monitoren van de effecten van gemaakte keuzes. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het effect op de asset performance, maar ook om de effecten op de onderhoudsuitvoering.

KPI dashboarding
 

VOORBEELDEN VAN PERFORMANCE MANAGEMENT

Een voorbeeld van asset performance is het meten van de beschikbaarheid of betrouwbaarheid van een productielijn, tunnel of brug. Deze prestaties kunnen ook relevant zijn op een lager niveau; voor maintainable items of equipment, zoals de betrouwbaarheid van alle centrifugaal pompen binnen de asset base.

Een andere vorm van performance management is het managen van onderhoudsprestaties. Dit gaat bijvoorbeeld over de prestaties binnen het werkorder proces. Denk hierbij aan het aantal te laat uitgevoerde werkorders, het aantal PRIO 1 meldingen of de mean time to repair (MTTR).

Door bovenstaande informatie visueel aantrekkelijk weer te geven, is het mogelijk om complexe analyses overdraagbaar te maken. Dit kan gedaan worden in standaard rapportages of in een (K)PI dashboard. Door een dashboard goed in te richten, geeft deze inzicht in de actuele situatie en in hoeverre er aan de gedefinieerde doelstellingen wordt voldaan.

“Op het moment dat de prestaties inzichtelijk zijn, kan het verbeteren pas echt beginnen!”

WAT KAN EEN PERFORMANCE MANAGER VAN VEERENSTAEL VOOR JE BETEKENEN?

  • Inventariseren van de meest relevante stuurvariabelen voor jouw situatie. Mogelijk afgeleid uit afdeling- of organisatiedoelstellingen.
  • Bepalen van de informatiebehoeften om de performance indicatoren inzichtelijk te maken.
  • Ontwikkelen en borgen van een databeleid, waarmee de benodigde data altijd wordt opgeslagen.
  • Uitvoeren van een analyse op de huidige asset en/of onderhoudsprestaties.
  • Gezamenlijk (met het team) selecteren van realistische verbeterdoelen en targets.
  • Opzetten van een visueel aantrekkelijk Dashboard (Microsoft PowerBI of anders).
  • Begeleiden van de nieuwe situatie waarbij er gestuurd wordt op prestaties; hoe gaan we het hele team continu verbeteren?

HOE WORDT DE PERFORMANCE MANAGER INGEZET?

Veerenstael wordt op dit soort projecten in verschillende fases ingezet. In veel gevallen weet de organisatie dat er veel te halen is op dit onderwerp, maar komen zij door de hectiek van de dag niet toe aan de implementatie. Wij kunnen in dat geval de kennis en capaciteit leveren die er op dat moment nodig is.

De trajecten zijn vaak niet fulltime; deze worden met enkele dagen per week verspreid over meerdere weken. Hierdoor ontstaat er een minimale piekbelasting in de organisatie.

WAT LEVERT EEN PERFORMANCE MANAGER OP?

Het inzichtelijk hebben van de juiste stuurvariabelen leidt tot rust in je onderhoudsorganisatie. Daarnaast is het meten van prestaties nodig om verbetering aan te tonen. Performance management geeft inzicht op alle niveaus en duidelijkheid over resultaten en doelen, waardoor de inzichten motiverend werken voor het team en zorgen voor meer betrokkenheid.

Meer weten? Yannick helpt je graag!

Heb je interesse of een vraag over wat wij kunnen betekenen voor jouw organisatie? Neem dan contact met me op. Ook met vragen over andere diensten kun je altijd bij mij terecht.

Yannick van Stiphout

Eigenaar Veerenstael & Maintenance Management / reliability consultant

Yannick van Stiphout

Een selectie uit onze projecten

Onze partners

© 2024 veerenstael.nl | Cookies