Voor een producent van eetbaar papier heeft Veerenstael de onderhoudsplannen verbeterd en geoptimaliseerd. Daarnaast is het onderhoudsmanagementsysteem Ultimo ingericht en geïmplementeerd. 

IMPLEMENTATIE EN INRICHTING ONDERHOUDSPROCESSEN EN OMS IN ULTIMO

DE UITDAGING

Het bedrijf bestaat sinds 1916 en sindsdien is het product en de productie daarvan in essentie niet veel veranderd. Toch ervoer het bedrijf veel problemen op het gebied van onderhoud. Machines stonden vaak (onverwachts) stil met nadelige gevolgen voor de productie-output en de kwaliteit van het product.

 

De klant werkte nog veel met Microsoft Word en uitgeprinte formulieren om onderhoudstaken aan te sturen en aan te tonen. Het hoofd van de technische dienst begreep het belang van meer structuur en het kunnen sturen op informatie uit onderhoud. Een implementatie van een onderhoudsmanagementsysteem (OMS) kwam helaas niet van de grond door drukte van dagdagelijkse werkzaamheden. Veerenstael heeft het OMS Ultimo ingericht en geïmplementeerd.

Aanpak OMS

We zijn gestart met het vaststellen van de benodigde diepgang van de objectenboom. Vervolgens is deze uitgewerkt in samenwerking met een aantal kundige monteurs van het bedrijf. Hierop is een procesontwerp gemaakt die past bij de huidige werkwijze en aansluit op de mogelijkheden van Ultimo.

 

Vervolgens is alles ingericht in de Ultimo omgeving, zoals het inladen van de objectenboom en de bestaande preventieve onderhoudsplannen. Na een testperiode zijn alle werknemers getraind in het gebruik van Ultimo.

Implementatie van Ultimo

Binnen een maand is er een werkend en optimaal ingericht OMS gerealiseerd binnen het beschikbare onderhoudsbudget. In de weken die hierop volgden, hebben wij ondersteuning geboden bij de eerste analyses die uit het systeem gemaakt konden worden, zoals de uitvoering van % OH-taken volgens planning en aantal storingen per machine.

 

Ultimo implementatie door ultimo

ONDERHOUDSPROCESSEN INRICHTEN

Veerenstael heeft vervolgens de opdracht gekregen om het preventieve onderhoud risicogestuurd en efficiënter in te richten. De werkzaamheden waren hierin: het opstellen van een FMECA met RCMII, het implementeren van onderhoudstaken in Ultimo, het trainen van de technische dienst op data hygiëne en analyseren van onderhoudsdata.

Nu kan het productiebedrijf zelfstandig de vervolgstappen zetten in het continu verbeteren van de onderhoudsorganisatie en de asset prestaties.

RESULTAAT

  • Getraind personeel, waardoor Ultimo op de juiste wijze wordt ingezet
  • Minder openstaande werkzaamheden door structuur in onderhoudstaken
  • Minder downtime / stilstand van de assets
  • Efficiënter uitvoeren van onderhoud
  • Inzicht in asset prestaties
  • Inzicht in onderhoudskosten per asset
  • Inzicht in verhouding preventief/ correctief onderhoud

ONZE PROJECTEN

Meer weten? Roy helpt je graag!

Heb je interesse of een vraag over wat wij kunnen betekenen voor jouw organisatie? Neem dan contact met me op. Ook met vragen over andere diensten kun je altijd bij mij terecht.

Roy van Dam

Maintenance Management & reliability consultant

Roy van Dam

© 2024 veerenstael.nl | Cookies