Veerenstael heeft onderhoudscontracten en een meerjarenonderhoudsbegroting opgesteld voor een grootschalig nieuwbouw appartementencomplex.

Opstellen onderhoudscontracten en meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB)

Een bouwcombinatie werkzaam in Amsterdam heeft bij gebrek aan specifieke kennis en ervaring Veerenstael gevraagd om een meerjaren onderhoudsbegroting op te stellen.

Eerst is vastgesteld welke objecten er in de scope van beheer zaten. Hiervoor is een decompositie opgesteld. Door de risico’s van de beheerobjecten in kaart te brengen, werd duidelijk welke onderhoudsmaatregelen nodig waren om de risico’s te beheersen. Van daaruit zijn de onderhoudsconcepten opgesteld en is samen met de eigenaar het make-or-buy-proces doorlopen.

Vervolgens zijn onderhoudsactiviteiten doorgerekend om zo een meerjarenonderhoudsbegroting op te stellen. Daarna zijn heeft de service- en onderhoudscontracten opgesteld, die door de eigenaar zijn gecontracteerd. De MJOB, inclusief alle onderhoudstaken en servicecontracten, zijn voor de start van de exploitatie overgedragen aan de exploitant. De exploitant heeft hierdoor, volledig in control, zijn eerste huurders kunnen ontvangen.

RESULTAAT

  • Meerjaren onderhoudsbegroting
  • Decompositie van gebouw en terrein
  • Onderhoudstaken met frequenties
  • Totaal dossier met service- en onderhoudscontracten
Opstellen onderhoudscontracten en meerjaren onderhoudsbegroting

ONZE PROJECTEN

© 2023 veerenstael.nl | Cookies