Veerenstael heeft naast het opstellen van onderhoudscontracten een meerjaren onderhoudsbegroting opgesteld voor een grootschalig nieuwbouw appartementencomplex.

een volledige decompositie van het complex

DE UITDAGING

Een bouwcombinatie werkzaam in Amsterdam, heeft uit gebrek aan specifieke kennis en ervaring, Veerenstael gevraagd om een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) op te stellen. Met de definitieve oplevering op korte termijn in zicht, heeft Veerenstael vanuit een onafhankelijke positie onderhoudscontracten uitgevraagd, de begroting opgesteld en eigenaar van het complex kunnen adviseren.

ONZE AANPAK

In samenwerking met medewerkers van de bouwcombinatie en de eigenaar van het complex, heeft Veerenstael in korte tijd een volledige decompositie kunnen opstellen. Van daaruit zijn de onderhoudsconcepten opgesteld. Samen met de eigenaar is het make-or-buy- proces doorlopen. Onderhoudsactiviteiten die door het onsite technische team van de eigenaar worden uitgevoerd, heeft Veerenstael t.b.v. de begroting doorgerekend. Voor de overige onderhoudsactiviteiten zijn leveranciers benaderd, hierbij is rekening gehouden met specifieke eisen en wensen van de eigenaar.

Veerenstael heeft de service- en onderhoudscontracten opgesteld, waarna deze door de eigenaar zijn gecontracteerd. Tot slot heeft Veerenstael in samenwerking met de leveranciers gerekend aan correctieve posten in de begroting.

De volledige meerjaren onderhoudsbegroting, inclusief alle onderhoudstaken en servicecontracten, zijn voor de start van de exploitatie overgedragen aan de exploitant. De exploitant heeft hierdoor, volledig in control, zijn eerste huurders kunnen ontvangen.

Het resultaat

  • Meerjaren onderhoudsbegroting
  • Decompositie van gebouw en terrein
  • Onderhoudstaken met frequenties
  • Totaal dossier met service- en onderhoudscontracten

© 2022 veerenstael.nl | Cookies