Strategisch asset beheer voor optimale resultaten

Reliability engineering

Voor systemen, fabrieken en objecten geldt dat incidenten altijd op de loer liggen. Het elimineren van alle (technische) risico’s is onmogelijk, maar je wilt erop kunnen vertrouwen dat je alles hebt gedaan wat binnen de mogelijkheden ligt. Hoe zorg je voor een technisch betrouwbare situatie? Dat is het vakgebied van reliability engineering. 

WAT DOET EEN RELIABILITY ENGINEER?

Een reliability engineer werkt in verschillende sectoren en heeft geen vast profiel voor zijn werkzaamheden. Bij veel bedrijven kijkt de reliability engineer op strategisch niveau naar de lange termijn betrouwbaarheid van systemen, terwijl een maintenance engineer zich richt op tactische en operationele taken voor de middellange termijn. Reliability engineers helpen organisaties om risico’s te beheersen en de betrouwbaarheid van technische systemen te optimaliseren.

TECHNISCHE RISICO'S MANAGEN

Een belangrijk onderdeel van reliability engineering is het managen van technische risico’s. Dit omvat onder andere de Black Swan methode, waarmee onvoorziene risico’s met grote impact, zoals een complete spanningsuitval, beheerd worden. Om deze risico’s in kaart te brengen, wordt een business case uitgewerkt waarin de kosten voor risicobeheersing worden uiteengezet.

RAMS ANALYSE VOOR BETROUWBAARHEID

In de infra worden technische risico’s vaak geïnventariseerd door middel van een RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) analyse. Deze analyse maakt gebruik van foutenbomen om de verwachte technische beschikbaarheid te berekenen. Door het uitvoeren van deze analyse worden de zwakke punten van een systeem zichtbaar, wat gerichte verbeteracties mogelijk maakt.

Dit is slechts een klein deel van de werkzaamheden van de reliability engineer. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

contact
Veerenstael: betrouwbaarheid verhogen
 

WANNEER HEB IK EEN RELIABILITY ENGINEER NODIG?

Reliability engineering is van grote toegevoegde waarde in verschillende situaties, vooral bij complexe en grote fabrieken of objecten waar betrouwbaarheid en beschikbaarheid cruciaal zijn. Bij dergelijke installaties kan het voorkomen van één enkel incident door de inzet van een reliability engineer zich meerdere keren terugverdienen. Deze experts zorgen voor geoptimaliseerde onderhoudsstrategieën, effectieve risicobeheersing en verbeterde systeemprestaties.

WAAR KUNNEN DE RELIABILITY ENGINEERS VAN VEERENSTAEL MIJ MEE HELPEN?

  • Inventariseren van technische risico’s
  • Prioriteren van technische risico’s en bepalen van budgetten
  • Planmatig beheersen en elimineren van technische risico’s
  • Vaststellen van realistische asset performance targets
  • Begeleiden van Root cause analyses (RCA)
  • Ontwikkelen van een lange termijn asset strategie (SAMP)
  • Identificeren van performance killers om de installatiebeschikbaarheid te verhogen
  • Uitvoeren van RAMS analyses voor betrouwbaarheid en veiligheid

WAT LEVERT RELIABILITY ENGINEERING OP?

Wanneer technische risico’s niet worden beheerst, werk je in een onzekere omgeving. Incidenten met een kleine kans maar een grote impact kunnen leiden tot aanzienlijke problemen in de bedrijfsvoering, waarbij opgebouwde reserves en winsten snel kunnen verdampen. De reliability engineer is gespecialiseerd in het planmatig beheersen van deze risico’s, waarbij rekening wordt gehouden met zowel kosten als baten. Daarnaast kan de reliability engineer strategisch adviseren en samenwerken met het management op middellange en lange termijn. Dit vormt een waardevolle aanvulling op de rol van de maintenance engineer, die zich voornamelijk richt op de korte en middellange termijn.

Meer weten? Yannick helpt je graag!

Heb je interesse of een vraag over wat wij kunnen betekenen voor jouw organisatie? Neem dan contact met me op. Ook met vragen over andere diensten kun je altijd bij mij terecht.

Yannick van Stiphout

Eigenaar Veerenstael & Maintenance Management / reliability consultant

Yannick van Stiphout

Gerelateerde projecten

Onze partners

© 2024 veerenstael.nl | Cookies