Optimaal asset beheer op strategisch niveau

Reliability engineering

Voor systemen, fabrieken en objecten geldt dat er altijd incidenten op de loer liggen. Het elemineren van alle (technische) risico’s is immers onmogelijk. Desondanks wil je erop kunnen vertrouwen dat je gedaan hebt wat binnen de mogelijkheden ligt. Kortom; hoe zorg je voor een technisch betrouwbare situatie? Dat is het vakgebied van reliability engineering.

WAT IS EEN RELIABILITY ENGINEER?

De reliability engineer is werkzaam in verschillende sectoren. Er is geen vast profiel voor de werkzaamheden. Bij veel bedrijven kijkt de reliability engineer op strategisch niveau naar de lange termijn, waar een maintenance engineer meer tactisch op de middellange termijn en operationeel wordt ingezet.

TECHNISCHE RISICO'S MANAGEN

Eén van de werkzaamheden deel uitmaken van reliability engineering betreft het managen van technische risico’s. Een belangrijk onderdeel hiervan is het managen van de Black Swan methode. Dit zijn onvoorziene risico’s die een zeer grote impact hebben. Denk bijvoorbeeld aan een complete spanningsuitval van een site of een object. Om deze risico’s in kaart te brengen, wordt er een business case uitgewerkt. Daarin wordt uiteengezet tegen welke kosten de risico’s wordt afgedekt.

RAMS ANALYSE

In de infra worden technische risico’s vaak geïnventariseerd met het uitvoeren van een goede RAMS betrouwbaarheidsanalyse. Daarin wordt met behulp van foutenbomen een verwachte technische beschikbaarheid berekend. Door het uitvoeren van deze analyse komen de zwakke onderdelen van een systeem boven water drijven, waardoor gerichte verbeteracties uitgevoerd kunnen worden.

Dit is slechts een klein deel van de werkzaamheden van de reliability engineer. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

contact
Veerenstael: betrouwbaarheid verhogen
 

WANNEER HEB IK EEN RELIABILITY ENGINEER NODIG?

Reliability engineering is in verschillende situaties van toegevoegde waarde, maar met name bij complexe en/of grote fabrieken of objecten waar betrouwbaarheid en beschikbaarheid van groot belang is. Met het voorkomen van één enkel incident kan reliability engineering zich in deze situaties met gemak meerdere keren terugverdienen.

WAAR KUNNEN DE RELIABILITY ENGINEERS VAN VEERENSTAEL MIJ MEE HELPEN?

  • Inventariseren van technische risico’s
  • Prioriteren van technische risico’s en budget bepaling
  • Planmatig beheersen/elimineren van technische risico’s
  • Vast opstellen van realistische asset performance targets
  • Root cause analyses begeleiden (RCA)
  • Opzetten van een lange termijn asset strategie (SAMP)
  • Performance killers identificeren om de beschikbaarheid van de installatie te verhogen
  • RAMS analyses uitvoeren

WAT LEVERT RELIABILITY ENGINEERING OP?

Op het moment dat de technische risico’s niet beheerst worden, werk je in een onzekere omgeving. Incidenten met een kleine kans, maar een grote impact leiden tot grote problemen in de bedrijfsvoering. Opgebouwde reserves en winsten kunnen in relatief korte tijd verdampen. De reliability engineer heeft de capaciteiten om deze risico’s planmatig te beheersen, waarbij hij of zij altijd rekening houdt met de kosten en de baten. Bovendien is de reliability engineer dé persoon die strategisch mee kan denken met het management op de middellange en vooral langere termijn. Het is een aanvulling op de maintenance engineer, die voornamelijk op de middellange en korte termijn stuurt.

Meer weten? Yannick helpt je graag!

Heb je interesse of een vraag over wat wij kunnen betekenen voor jouw organisatie? Neem dan contact met me op. Ook met vragen over andere diensten kun je altijd bij mij terecht.

Yannick van Stiphout

Eigenaar Veerenstael & Maintenance Management / reliability consultant

Yannick van Stiphout

Gerelateerde projecten

Onze partners

© 2024 veerenstael.nl | Cookies