Door een nieuw type prestatiecontract is er hulp gewenst bij de inrichting van het technisch management.

Inrichting van technisch management om aantoonbaar te presteren

DE UITDAGING

Een servicebedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud aan verschillende kunstwerken in de infrastructuur, is een nieuw onderhoud prestatiecontract aangegaan. Hierbij is Veerenstael gevraagd om de mobilisatiefase vorm te geven, zodat het servicebedrijf op tijd van start kon gaan met de uitvoering van het contract.

Het aangaan van het onderhoud prestatiecontract bracht een snel naderende startdatum met zich mee. Met de hierbij komende organisatieverandering naar aantoonbaar presteren heeft de organisatie een nieuw onderhoudsmanagementsysteem (OMS) geïmplementeerd.

Hierdoor was de organisatie met haar bijbehorende processen en systemen nog niet optimaal ingericht om de mobilisatie direct uit te voeren. Dit bracht ook de nodige druk met zich mee in de dagelijkse werkzaamheden van de organisatie.

Het doel van de mobiliteitsfase is om het technisch management in te richten, zodat de organisatie op de aanvangsdatum van het contract klaar staat om aantoonbaar te presteren en te voldoen aan de eisen, wet- en regelgeving.

Gedurende de mobilisatie heeft Veerenstael een stuurgroep ingericht om tussentijds bij te sturen op de mobilisatie en om risico’s te beheersen.

onze aanpak

Om een helder beeld te krijgen van de benodigdheden voor de aanvangsdatum van het contract, is er gestart met het opstellen van een integraal mobiliteitsteam middels een stuurgroep. Gezamenlijk is er een mobiliteitsplanning gemaakt op basis van de gestelde eisen en de startdatum van het contract.

Voor de inrichting van het technisch management is er gekeken naar de omvattende technische installaties van het contract. Vervolgens zijn deze gekoppeld aan de vastgestelde decompositie, met als doel een uniforme meetmethode te kunnen gebruiken.

Daarna zijn naar aanleiding van het EMVI-plan en de theoretische data vanuit de tenderfase de beheersmaatregelen bepaald voor de technische installaties.

De input uit de beheersmaatregelen resulteerde in een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP). Met de input uit de MJOP zijn de verschillende systemen ingericht, waaronder het nieuwe OMS. Tijdens het testen van de inrichting kwam naar boven dat de taakplannen niet volledig waren. Met behulp van de korte lijntjes binnen de organisatie en de kennis vanuit het team zijn er taakplannen en onderhoudsschema’s opgesteld en ingericht. Nadat de testomgeving van het OMS was goedgekeurd, zijn alle werknemers van het contract getraind in het gebruik ervan.

Dit alles heeft ertoe geleid dat de organisatie met een gerust hart beheerst en aantoonbaar van start kon gaan bij de aanvangsdatum van het contract.

Mobilisatie onderhoud prestatiecontracten
 

Het resultaat

  • Uitvoering klaargezet voor aantoonbaar onderhoud
  • Eisen herleidbaar naar onderhoudstaken, waardoor onderhoud prestatiecontract beheersbaar is
  • Onderhoudskosten inzichtelijk
  • Trainen van onderhoudstechnici volgens nieuwe werkwijze
  • Meerjarig onderhoudsplan aantoonbaar en herleidbaar opgesteld

© 2022 veerenstael.nl | Cookies