Door een nieuwe prestatiegerichte onderhoudscontractvorm zijn de organisatie, systemen en de processen nog niet optimaal ingericht bij een aannemer in de infra.

Breng de basis op orde met risicogestuurd onderhoud.

DE UITDAGING

Voor een aannemer in de infra heeft Veerenstael voor een prestatiegericht onderhoudscontract het risicogestuurd onderhoudsplan opgesteld. Voor deze aannemer is dit één van de eerste prestatiegerichte onderhoudscontracten in het portfolio. De organisatie, systemen en de processen waren nog niet optimaal ingericht voor deze nieuwe contractvorm.

 

Daarnaast had het bedrijf een gebrek aan capaciteit waardoor het contract niet volledig gemobiliseerd kon worden en afgesproken contractprestaties hierdoor niet waargemaakt konden worden. Dit alles resulteerde erin dat het bedrijf voornamelijk bezig was met contractuele ‘brandjes blussen’.

ONZE AANPAK

Om het principe van ‘brandjes blussen’ te voorkomen start je bij de basis op orde brengen. De basis voor een gedegen risicogestuurd onderhoudsplan is de decompositie. Veerenstael heeft als eerste stap dan ook de decompositie gecontroleerd op kwaliteit en volledigheid. Nadat alle assets in kaart waren gebracht kon de FMECA opgesteld worden. Naar aanleiding van de uitkomsten van de FMECA zijn de onderhoudsstrategieën middels RCMII bepaald. Vervolgens werden de (theoretische) onderhoudsstrategieën geverifieerd met de uitvoering (praktijk), zodat de theoretische benadering samen komt met de praktijk.

 

Op de geïnventariseerde risico’s (voortvloeiend uit de FMECA) zijn beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen resulteren in een onderhoudsconcept, welke is opgenomen in het risicogestuurd onderhoudsplan. De beheersmaatregelen, ofwel de onderhoudstaken zijn vervolgens ingeladen in het onderhoudsmanagementsysteem OMS van de klant.

Resultaat

  • FMECA’s en onderhoudsstrategieën op basis van RCMII
  • Onderbouwde onderhoudstaken en maintenance planning
  • Klant is beter in control over de onderhoudsorganisatie

© 2022 veerenstael.nl | Cookies