IN 12 WEKEN EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN EEN MAINTENANCE ENGINEER

Maintenance engineering in de productie-industrie

De afgelopen maanden heb ik, Bart van Donkelaar, een blik achter de schermen gegeven op de uitdagingen en successen van onderhoudsengineering bij Bunge, vanuit het perspectief van de rol van Maintenance Engineer. Deze reeks heeft de kernaspecten van maintenance engineering laten zien, met aandacht voor het reduceren van ongeplande downtime, verschillende aspecten rondom reliability centered maintenance (RCM), het bevorderen van kennisdeling, het aanpakken van uitdagingen door nieuwe regelgeving en het versterken van preventief onderhoud.

Met bijdragen van twee gastbloggers, Jasper Wissink en Derek van Roon, hebben we een veelzijdig beeld geschetst van het onderhoud binnen Bunge. Dit slotstuk biedt een moment om terug te blikken op de opgedane ervaringen en de stappen die er zijn gezet.

Het Belang van Minimale Ongeplande Downtime

De reeks begon met de nadruk op het belang van het minimaliseren van ongeplande downtime, waarbij Bunge leerde van grotere stilstanden door tweewekelijkse multidisciplinaire bijeenkomsten. Vervolgens verplaatste de focus zich naar het aanpakken van kleinere, terugkerende storingen, wat essentieel is voor het verder optimaliseren van het productieproces.

Reliability Centered Maintenance in de Praktijk

In een aantal blogs werden onderwerpen aangestipt die gerelateerd waren aan reliability centered maintenance, het leggen van de focus op risico’s en bijbehorende acties om ermee om te gaan. We stonden stil bij kritiekheid van assets en hoe hiermee werd omgegaan in de voorraad strategie, waarbij ook aandacht werd besteed aan het onderhoud managementsysteem (OMS), SAP in het geval van Bunge, waarin belangrijke zaken worden bijgehouden.

Root Cause Analysis: Een Sleutel tot Verbetering

Wat niet mocht ontbreken in de blogserie is uiteraard de root cause analysis (RCA). Een van de onmisbare tools om tot de bronoorzaak van een issue te komen. De volgende vier stappen zijn hierbij geïdentificeerd:

1.      Identificeer het probleem
2.      Bepaal de tijdlijn
3.      Scheid de bronoorzaak van andere factoren
4.      Zoek naar oplossingen

Valkuil hierbij is om in te gaan op de schuldvraag, en daarbij het leerproces te negeren. Daar draait een goede RCA immers om! Bij Bunge is de RCA één van de tools die onmisbaar is om te blijven verbeteren.

De Rol van Preventief Onderhoud

Preventief onderhoud is een fundamenteel element in de verbeter strategie. PM plannen kregen meer aandacht, met een focus op de meest kritische onderdelen van de fabriek. Dit systeem, ondersteund door een team van toegewijde monteurs en aangestuurd door een reliability engineer, zorgt voor een proactieve benadering van asset management.

Nieuwe Uitdagingen en Kansen door EU Regelgeving

De introductie van nieuwe EU-regelgeving op het gebied van energie-efficiëntie bood zowel uitdagingen als kansen. Bunge’s aanpak hierbij was om niet alleen te voldoen aan deze regelgeving, maar ook om efficiëntie en standaardisatie in het beheer van elektromotoren te verbeteren. Dit onderstreepte het commitment om te blijven verbeteren, ondanks dat dit niet altijd even makkelijk is.

Gastblogs: Verfrissende Perspectieven

Een uitstapje in de blogserie was een gastblog van Jasper Wissink, stagiair technische bedrijfskunde die tijdens zijn eerste stage in de keuken van Bunge mocht meekijken. Met een kennismaking met elektromotoren, het maken van businesscases en het contact opnemen met relaties van Bunge voor het aanvragen van offertes heeft hij een goede eerste indruk kunnen opdoen van het bedrijfsleven.

Derek van Roon, maintenance manager bij Bunge, schreef in zijn blog over het belang van ‘de basis op orde’. Nieuwe technologieën binnen industrieel onderhoud kunnen erg interessant zijn, zonder het op orde hebben van de basisprincipes kan de implementatie ervan en de effectiviteit vies tegenvallen. Een goede controle vraag die je kunt stellen om te controleren hoe het staat met de basis is de volgende:

“Wat zijn je top 10 kritische assets, en kun je spare parts en preventief onderhoud schema’s binnen enkele klikken inzichtelijk maken?”

Tip van Derek: Hou het simpel en zorg dat je eerst de basisprincipes op orde hebt!

Kennisbehoud met Technologie: Veiligstellen van Bedrijfscontinuïteit

Naast de voornamelijk technische blogs stond ook de waarde van kennis in de organisatie centraal, waarbij het vertrek van sleutelrollen binnen de organisatie de noodzaak benadrukte voor effectieve strategieën om kennis binnen de organisatie te behouden. De implementatie van SAP en cloudopslag bij Bunge toonde aan hoe technologie kan bijdragen aan het toegankelijk en deelbaar maken van deze informatie, een belangrijke factor voor het behoud van bedrijfscontinuïteit.

Afsluiting en Vooruitkijken

Het afgelopen jaar was een leerzame en mooie tijd, waarbij ik Bunge heb kunnen helpen om stappen te zetten op het gebied van maintenance engineering. Het stokje is inmiddels overgedragen aan mijn collega Bob Buyserd, die verder zal gaan met het doorvoeren van verbeteringen.

Heb je interesse in meer diepgaande analyses of persoonlijke verhalen uit mijn maintenance engineering-reis?

Deel dit bericht op

© 2024 veerenstael.nl | Cookies