Het verschil tussen asset management en maintenance management

Deze 2 termen worden in onze ervaring nogal eens met elkaar verward. We zetten ze voor je onder elkaar.

Wat is asset management

Asset Management houdt het geheel van de aankoop, het beheer en de exploitatie van assets in. Dit kan gaan om financiële instrumenten (aandelenportefeuilles e.d.) of om fysieke assets zoals infra, gebouwen of machines. In al deze gevallen is de doelstelling van de eigenaar van assets: Zoveel mogelijk opbrengst halen uit het asset, tegen minimale kosten.

Deze kosten zijn op te delen in 3 categorieën:
1.                  Aankoop en verkoopkosten
2.                  Risico’s en risico beheersmaatregelen
3.                  Beheer en exploitatiekosten

We maken het concreter in de tabel, met enkele voorbeelden per type asset:

Definitie maintenance

Maintenance omvat eigenlijk alle risicobeheersmaatregelen op fysieke assets, tegen zo laag mogelijke kosten. Daarbij dienen de kosten van onderhoud worden afgewogen tegen het bedrijfsbelang (bijv. vervangingswaarde). Zo zal het onderhoud op een fiets van €50 er anders uitzien dan een fiets van €1200.

Wat is maintenance management

Maintenance management focust zich op het zo effectief mogelijk inzetten van risicobeheersmaatregelen. Zij doet dit door het opstellen en periodiek verbeteren van risico inventarisaties (FMECA), onderhoudsplannen en de bijbehorende processen.

Afhankelijk van de complexiteit van het asset en de organisatie, kan maintenance management zo weinig zijn als een effectief smeerplan, tot een FMECA-gestuurde toestandsafhankelijke onderhoudscyclus, inclusief monitoring en feedback-loops.

Kortom: goed gemanaged onderhoud leidt vaak tot een effectieve verlaging van risicokosten en beheersmaatregelen, doordat het risico’s beheersbaar maakt.

Ook interessant voor je:

Deel dit bericht op

Meer berichten

© 2022 veerenstael.nl | Cookies