Wat is een lange termijn asset planning (LTAP)

Heeft jouw onderhoudsorganisatie moeite met het uitzetten van een helder strategisch asset- en maintenance management plan? Of krijg je niet overtuigd aan de directie dat bepaalde investeringen nú nodig zijn? Een lange termijn asset planning helpt je hierbij.

Inzicht door een LTAP

Een lange termijn asset planning, afgekort LTAP, is een methode waarbij de levensloopplannen van installaties/assets binnen een areaal opgesteld en bewaakt worden. Deze levensloopplannen geven assetbeheerders inzicht in de kosten voor het instandhouden van de installaties/assets over de gehele levensduur van de installatie. Daarnaast worden de gewenste prestaties nu en in de toekomst afgestemd op de te verwachten prestaties van de assets. Door de LTAP’s van de verschillende installaties naast elkaar te leggen, kunnen de totale onderhoudskosten en vervangingskosten in de tijd uitgezet en uitgesmeerd worden. Hiermee wordt het scenario voorkomen dat grote vervangingen op hetzelfde moment plaatsvinden en stakeholders ‘verrast’ worden.

Voorspellen van onderhoud

Op basis van leeftijd, degradatiepatronen en verwacht einde levensduur wordt een LTAP verder ingericht. Hierbij wordt er een match gemaakt van de verwachte levensduur met daarin de verwachte prestaties en verwachte onderhoudskosten. De verwachte prestaties worden getoetst aan de te leveren prestaties nu en in de toekomst (marktvraag). Op basis hiervan worden mid-life updates, modificaties en groot onderhoud ingepland, om zo aan de vastgestelde toekomstige prestaties te kunnen voldoen. Op die manier ontstaat er een overzicht van projectmatige kosten (CAPEX), operationele kosten (OPEX) en is het mogelijk om het asset eventueel (opnieuw) te activeren.

Onderhoudsplan

Het onderhoudsplan wordt in de LTAP afgestemd op basis van de vastgestelde levensloop van een installatie/asset. Naast prestaties en kosten is de factor veiligheid van belang binnen een lange termijn asset planning. Naarmate de asset ouder wordt, stijgt de kans op het aantal storingen en gebreken. Daarbij neemt het aantal correctieve onderhoudsbeurten toe, evenals de kans op een veiligheidsincident. Bovendien verandert de Wet & Regelgeving continu, waardoor de installatie wellicht niet meer aan de gestelde norm voldoet.

Een LTAP geeft inzicht in de totale levensduurkosten en wordt geijkt aan de gestelde prestaties. Zo heb je zicht op de verwachte levensduur, de verwachte kosten, het uit te voeren onderhoud en het verwachte moment van vervanging van de asset/installatie.

Wil jij inzicht in de levensloop van je assets/installaties om zo grip te krijgen op toekomstige kosten, levensduur verlengend onderhoud en renovatie of vervanging? Neem dan contact op! We helpen je graag verder.  Stel je vragen via de website, LinkedIn of stuur een WhatsApp bericht.

Deel dit bericht op

© 2024 veerenstael.nl | Cookies