Een terugblik op 2020 en een blik op 2021

Het jaar 2020 was turbulent, spannend en confronterend, maar nooit saai. De oprichters van Veerenstael, Rik Kobussen & Jeroen Struijk, kijken achterom en geven een voorbeschouwing op het jaar 2021.

Onze start

Sinds 2017 voert Veerenstael projecten uit in het vakgebied asset management; van het maken van object structuren, risico gestuurde onderhoudsplannen, het mobiliseren van onderhoudsprestatie contracten tot het inrichten van asset management applicatie landschappen.
De oprichting vond dan wel plaats in 2017, maar de tijd is werkelijk gevlogen. In die drie jaar tijd hebben we als team een sterk merk gebouwd met 13 vakspecialisten (!) waar we ongelofelijk trots op zijn.

Vanaf de start hebben de kernwaarden van Veerenstael centraal gestaan aan alles wat we gebouwd hebben en de samenwerkingen die we hebben ontwikkeld. Nog steeds zijn we ervan overtuigd dat deze kernwaarden ervoor zullen zorgen dat het merk zich kan versterken, doordat het een gezamenlijke focus biedt op de manier van samenwerken en definieert het de cultuur in onze onderneming;

  • Waardering voor ondernemerschap
  • Vier het idee!
  • Diversiteit leidt tot ontwikkeling

2020

Terugkijkend op 2020 is ‘ondernemerschap’ het woord dat voor ons centraal stond. COVID-19 heeft zeker leed veroorzaakt onder samenlevingen wereldwijd, maar in crisistijden leert men zichzelf ook kennen. Na de eerste schok van de eerste lockdown, is er een periode van heroriëntatie voor het hele team geweest, waarin we moeilijke besluiten hebben genomen zonder dat er veel informatie beschikbaar was. Gelukkig hebben we met elkaar een modus kunnen vinden om de binding met collega’s en de sfeer in het team in tact te houden, hoewel Teams meetings nooit een gesprek in de tuin tijdens een vrijdagmiddag borrel zouden kunnen vervangen.

Ondanks de onzekerheid in de markt hebben we besloten de productiemarkt als groeimarkt te beschouwen. In de infra markt staat de procesmatige beheersing van asset managementprocessen centraal. Deze kennis biedt een uitstekende leerschool voor productieomgevingen, omdat ze prestaties voorspelbaar maken en rust brengen in een organisatie. Andersom is de pragmatische en kostenbewuste cultuur in de productie industrie een verfrissend perspectief voor de infra markt, waar procesdrang en eisen ten aanzien van aantoonbaarheid en herleidbaarheid het doel soms voorbij lijken te schieten.

Beschouwing van de markten

Als we kijken naar beide markten, dan zijn daar een aantal interessante trends zichtbaar;

Productie
Nog los van de directe COVID-19 effecten, is de demografie van productiewerknemers behoorlijk in ontwikkeling. Al jaren zijn Oost-Europese werknemers gewaardeerde krachten in de productie-omgeving. In afgelopen jaren zijn taalbarrières minder geworden, maar zijn de kosten voor deze medewerkers ook gestaag gestegen. Productieorganisaties moeten keuzes gaan maken of zij meegaan in de kostenstijging of zich gaan oriënteren op andere mogelijkheden. Automatisering wordt dan bijna als vanzelf een overweging. Tegelijkertijd zorgt automatisering en digitalisering voor een toename in complexiteit en dus onzekerheid.

Een verouderende asset base is ook een uniform probleem waar productieorganisaties mee stoeien. Verouderende techniek en een niet onderhoudbare staat zorgen voor onbetrouwbare productieprestaties en beperkte beschikbaarheid (het heeft geen zin om een kettingbaan te smeren waarvan de lagers kapot zijn gelopen). Grote investeringen worden vooruit geschoven, met aanhoudende storingen tot gevolg.

En dan de technische vakkennis. Al jaren is veroudering van de technisch vakman een bekend probleem, automatisering wordt onvermijdelijk naar mate dat het probleem zich voortduurt. Met als gevolg dat er nog steeds technische vakmensen nodig zijn, maar dan met andere en meer gespecialiseerde skillsets.

Infra
Overheden zijn zeer gebrand op de aantoonbaarheid en herleidbaarheid van werkzaamheden. Zeker in onderhoudsprestatie contracten levert dit een bijzondere dynamiek op die een combinatie van vakkennis vereist van contract management, systems engineering en asset management. Maintenance engineering zal naar onze verwachting een toenemende grote rol gaan spelen in het onderscheidend vermogen van bedrijven die inschrijven op onderhoud prestatie contracten. De invulling van de rol zal vermoedelijk verschuiven van het analyseren van gerapporteerde storingsdata, naar het koppelen van machine data aan het werkelijke gedrag van installaties.

Daarnaast is de kerncompetentie van de infra- en bouwbedrijven nog altijd…bouwen. Het onderhouden van een bestaand areaal, met in het bijzonder de context van een prestatiecontract, vereisen een andere aanpak die meer gericht is op procesmatig werken, relatiebeheer met opdrachtgevers en een zeer nauwkeurige administratie volgens ‘de regels van het spel’ (bijvoorbeeld systeem gerichte contractbeheersing).

Onze propositie in 2021

In 2021 zullen we verder bouwen op onze kernpropositie voor de infra markt, waarbij we onze reguliere opdrachten en projecten gestaag uitbreiden naar meer opdrachtgevers in beide markten. Dit zijn de vertrouwde projecten zoals het opstellen van objectenbomen, het opstellen van FMECA’s, FTA’s en risico gestuurde onderhoudsplannen, het mobiliseren van een onderhoud prestatiecontracten en het inrichten van een Maximo of Ultimo omgevingen. De Veerenstael FIX propositie, waarbij een traject van tender gunning tot Aanvangsdatum geheel wordt verzorgd, zullen we naar verwachting ook breder kunnen inzetten. Voor de infra markt ligt onze kracht in het projectmatig aantoonbaar en herleidbaar maken van onderhoudsprestaties, gecombineerd met onze kerncompetenties in het vakgebied asset management.

De kennis en routine die we op hebben gedaan in de infra markt om onderhoud prestatiecontacten in te richten en te beheersen bieden een uitstekende basis om soortgelijke totaal oplossingen te ontwikkelen voor de productiemarkt. Eén contract, waarbij de beschikbaarheid voor de klant wordt gegarandeerd en Veerenstael het proces van beheer borgt (asset care centers). Maintenance engineering en maintenance management zijn gewaardeerde rollen die vanaf middelgrote productieorganisaties relevant zijn, maar ook schaars in de markt verkrijgbaar zijn. Dit blijft ook een kans voor Veerenstael, waarbij we in projectvorm of detachering van waarde zijn.

Daarnaast zijn we verschillende spannende samenwerkingen aangegaan en aan het verkennen die het product portfolio van Veerenstael verder diversifiëren.  De ontwikkeling van een Asset Management Game geeft de bedrijfskundige dynamiek van asset management op een laagdrempelige manier weer en betrekt alle bestuurlijke niveaus bij het gemeenschappelijke doel (de beste balans in de total cost of ownership). Maar ook de samenwerking waarbij we een inspectie applicatie ontwikkelen is erg interessant en onderscheidend, omdat deze de reguliere administratieve handelingen voor operators en technici flink verminderd en ook super intuïtief werkt.

Bovenstaande voorbeelden zijn resultaten uit onze ‘ideeën funnel’, ons proces waarbij we losse ideeën procesmatig uitbouwen, toetsen op haalbaarheid en tenslotte omzetten naar projecten. Gezien de eerste resultaten verwachten we dat de ideeën funnel sterk gaat bijdragen aan de ontwikkeling van zowel het product portfolio als de professionalisering van onze interne processen.

Tot slot, de groeiambitie; gezien de reacties van huidige klanten en signalen uit de markt(en) hebben we de ambitie om naar 50 vakspecialisten voor 2024 te groeien, waarbij de kernwaarden vanuit elk aspect van de dienstverlening herkenbaar is.

Net als vele anderen kijken wij met gemengde gevoelens terug op 2020, maar vooral met heel veel zin en vertrouwen naar 2021 en de ontwikkelingen die wij samen met jullie mogen doormaken.

Deel dit bericht op

© 2024 veerenstael.nl | Cookies