Wijzigingscoördinator in de bouw

Eind 2021 ben ik via Veerenstael door MEET-Strukton ingehuurd als wijzigingscoördinator voor het Project Nieuwe Huisvesting VWS/RIVM en CBG! Dit is een “glazen toren” van 18 verdiepingen hoog, met onder andere kantoren, laboratoria en algemene ruimten. Een technisch hoogstandje! Leuk om te weten: dit project wordt gerealiseerd met een publiek-private samenwerkingscontract voor een overheidsgebouw dat ook laboratoria bevat. Een ontzettend interessant project waar dagelijks veel gebeurt.

Ik krijg vaak de vraag, “wat doe jij nou eigenlijk precies?”. Ben jij daar ook benieuwd naar? Lees dan verder!

DBFMO contract

De nieuwbouw is een PPS constructie (Publiek Private Samenwerking) met een DBFMO contract. De afkorting DBFMO staat voor Design, Build, Finance, Maintain en Operate. Bij dit contract is de opdrachtnemer  verantwoordelijk voor zowel ontwerp,  bouw,  financiering, onderhoud en exploitatie van verschillende facilitaire diensten voor een periode van 25 jaar.

Verzoeken tot contractwijzigingen

Het gebeurt regelmatig dat wij een verzoek tot wijziging ontvangen van de opdrachtgever, of dat wij als opdrachtnemer er één indienen. De eisen van de opdrachtgever voor nieuwbouwprojecten zijn jaren voor de start van de bouw al opgesteld en zijn leidend voor het ontwerp, de bouw en het inrichten van de dienstverlening. Daarna worden deze eisen vertaald naar inhoudelijke plannen en uitgangsdocumenten, die gezamenlijk belangrijke contractdocumenten vormen waar in de samenwerking steeds weer naar terug gekeken wordt. Hierin staat namelijk waar het project bij oplevering, maar ook tijdens de 25-jarige exploitatie, aan moet voldoen. Nadat het contract is ondertekend kan er van alles gebeuren waardoor er contractaanpassingen moeten worden doorgevoerd.

Als MEET een verzoek tot wijziging ontvangt, ga ik hiermee aan de slag. Ik onderzoek de impact van de wijziging op verschillende gebieden zoals technisch, financieel, contractueel en planningsmatig. Ook kijk ik naar de risico’s; een kleine wijziging heeft soms grote impact op onder andere de uitvoerbaarheid en keuzes met betrekking tot realisatie en exploitatie. Daarnaast moeten alle diensten worden doorberekend, aangezien er ook rekening gehouden moet worden met 25 jaar onderhoud en exploitatie.

Een fictief voorbeeld van een wijziging is dat in het contract één grote vergaderzaal door de opdrachtgever is uitgevraagd. Na ondertekening van het contract wenst de opdrachtgever liever twee kleinere vergaderzalen en dient hiervoor een verzoek in. Ik onderzoek vervolgens wat de impact is op de technische tekeningen, zoals de verandering van wanden, deuren en aanpassing van het luchtsysteem. Hiervoor dient een kostenoverzicht te worden opgesteld voor zowel de realisatie, het onderhoud en de exploitatie van 25 jaar. Verder wordt ook de impact van de wijziging op de planning en risico’s inzichtelijk gemaakt. Voor de uitwerking van al deze punten praat ik met verschillende medewerkers. Pas nadat alles gecalculeerd en integraal getoetst is, kan de wijziging formeel ingediend worden bij de opdrachtgever.

Op de bouw kijken

Het allerleukste van mijn werk? Buiten op de bouwplaats kijken! Dan ga ik op de locatie in het gebouw kijken waar de wijziging van toepassing is. Dat geeft mij een beter beeld bij het uitwerken van de wijzigingen.

Nieuwsgierig naar een kijkje in de keuken bij ons, of wil je weten wat we je nog meer kunnen bieden naast wijzigingscoördinatie? Kijk bij onze diensten,  stel je vragen via de website, LinkedIn of stuur een WhatsApp bericht.

Deel dit bericht op

© 2024 veerenstael.nl | Cookies